Vi skapar funktion

About

Elarkitektur är ett litet företag med stora projekt.

Vi är experter på att skapa och underhålla god funktion i fastighetstekniska system med öppen teknik.

Om oss

Elarkitektur är inte ett traditionellt elkonsultföretag även om det är vår bakgrund. Vi fokuserar, som namnet antyder, mer på hur installationer kan designas för maximal nytta och integration. Vi ger inte bara råd, vi ser även till så att det verkligen fungerar.

 

Vi arbetar med alla typer av projekt där det finns behov av utökad funktionalitet. Från stora komersiella fastigheter till privata bostäder och vår erfarenhet av systemintegration är lång och gedigen

 

Även om projekten vi arbetar med ser väldigt olika ut så är uppgiften densamma - att skapa funktion. I stora fastigheter ligger ofta fokus på effektiv energianvändning, i restauranger skall ljuset hjälpa till att skapa rätt atmosfär och på kontor skall det gå att variera efter behov. Det är lätt att tro att privatbostäder är det enklaste arbetsområdet, men det är i själva verket tvärtom; mycket av det vi tar med oss i andra projekt har vi lärt oss genom bostäder. Här ställs höga krav på energi, estetik och enkelhet samtidigt som underhållet över tid skall vara minimalt.
 

About

Många gånger är det inte svårare än att man håller fast vid en grundtanke för att slutresultatet skall bli perfekt.

Vår ambition är att medverka från start till mål och lite till.

Tjänster

Byggprocessen är lång och innefattar många steg: från den första idén kläcks tills att projektet övergår i förvaltningsprocessen. Som en liten och fristående aktör har vi möjlighet att medverka och överlappa glappen mellan de olika stegen för att se till att ingen information går förlorad och att slutresultatet blir som önskat. Eftersom funktion för oss är det centrala är inget projekt för litet eller för stort.

Our team
Många talar om Internet of Things eller Sakernas Internet som något nytt. Att få saker att kommunicera med varandra har varit vår vardag i många år

Team

Kontakta oss gärna om ni har frågor om elinstallationer i allmänhet eller systemintegration i synnerhet. Vi har en bred samlad kompetens inom området.
Max Reiman
Max Reiman

Maid Delic

VD
Avtalsansvarig

Matz Wiberg
Matz Wiberg

Max Reiman

Projektledare
Programmering

Andreas Holmberg
Andreas Holmberg

Victor Arnebrant

Projektledare
Projektering

Simon Hyttsten
Simon Hyttsten

Simon Hyttsten

Tekniker
Programmering KNX/DALI

Svante Öhrn
Svante Öhrn

Svante Öhrn

Tekniker
Programmering KNX/DALI

Johan Arnebrant
Johan Arnebrant

Harry Reiman

Tekniker
Programmering

Ulf Beckman
Ulf Beckman

Ulf Beckman

Ekonomi
Kvalitet

Jobba med oss
Jobba med oss

Vill du synas här?

Hör av dig om du har det som krävs

Kontakt

Elarkitektur AB

Tranebergsslingan 2
167 45 Bromma

org.nr:556873-1862

Ditt meddelande är skickat! Tack för att du kontaktar oss.